SKY WAF

SKY WAF

Zaštita web aplikacija

DA LI JE NEOMETAN RAD WEB APLIKACIJE VAŠE KOMPANIJE KLJUČAN ZA VAŠE POSLOVANJE?

Razvojem novih tehnologija poboljšavaju se performanse aplikacija, ali se povećava i broj sigurnosnih propusta. Istraživanja pokazuju da je 75% cyber napada usmereno upravo na web aplikacije.
Na koji način adekvatno zaštititi
web aplikacije kako bi bile
dostupne vašim klijentima 24/7?
Predstavljamo vam Sky WAF servis.
Sky WAF na siguran i pouzdan način
štiti vaše web aplikacije i servise
od različitih vrsta i izvora napada.
Sky WAF omogućava:
Zaštita kritičnih, web aplikacija
Zaštita od pokušaja krađe i manipulacije podataka koje omogućavaju ranjivosti sa TOP 10 OWASP liste
Sprečavanje napada koji eksploatišu ranjivosti web aplikacija i nepravilnu konfiguraciju sistema
DDoS zaštita
Proaktivno angažovanje naših Security eksperata (24/7)
Monitoring
Konsultantske usluge
Brza reakcija na otkrivene kritične događaje (Incident response)
Obaveštavanje o događajima i izveštavanje o statusu u realnom vremenu
wfff

Koje su funkcionalnosti našeg Sky WAF servisa?

• Odbrana od poznatih vektora napada sa OWASP liste; • Filtriranje web zahteva; • Kontrola pristupa aplikacijama; • Dinamičke white i black liste; • Policy learning; • Rate limit i DoS zaštita; • HTTP(S) reverse-proxy; • High Availability i Load Balancing• Threat Intelligence; • API zaštita; • Authentication Enforcement; • Zaštita MS aplikacija; • Anti-bot zaštita;

Šta uključuje Sky WAF?

Platformu za pružanje servisa
WAF servis se uspostavlja primenom sigurnosnih rešenja, u HA režimu. Lokacija same platforme je fleksibilna čime se značajno smanjuju troškovi i investicije
24×7 nadzor i podršku
Naši iskusni i sertifikovani inženjeri vrše proaktivni nadzor vašeg WAF sistema, obezbeđuju vam implementaciju i konfiguraciju WAF servisa koja je u skladu sa vašim sigurnosnim polisama i procesima.
Korisnički portal
Portal tehničke podrške vam je dostupan 24×7, kako biste putem njega mogli da nam prijavljujete potrebu za izmenom konfiguracije ili parametara servisa, potrebu za našom podrškom, kao i da pratite status aktivnih zahteva.
App security & compliance
Zaštita od Layer 7 & Zero Day napada, OWASP Top 10, SQL Injection, DDoS attacks, Cross-Site Scripting…
Ekspertska zaštita
Eliminisanje potrebe za internim resursima koji bi upravljali kompleksnom WAF zaštitom, ubrzavanje implementacije sigurnosnih politika i umanjenje operativnih troškova.
Ažurna zaštita
Opcija Virtuelne sigurnosne zakrpe, čime se smanjuje vreme i troškovi na hitnim i vanrednim updejtima.

Kome je SKY WAF namenjen?

• Internet provajderima
• Hosting provajderima
• Bankama
• Osiguravajućim kompanijama
• Zdravstvenom sektoru
• Online kladionicama
• Internet shop-ovima
• Javnom sektoru
Dakle, svim organizacijama / kompanijama / preduzećima koje za svakodnevno poslovanje koriste aplikacije.
Ne čekajte da posao stane, dozvolite IT security ekspertima da vam pomognu,
kontaktirajte nas na mssp@sky-express.rs i zakažite konsultacije.