SKY WAF

SKY WAF

Zaštita web aplikacija

DA LI JE NEOMETAN RAD WEB APLIKACIJE VAŠE KOMPANIJE KLJUČAN ZA VAŠE POSLOVANJE?

Razvojem novih tehnologija poboljšavaju se performanse aplikacija, ali se povećava i broj sigurnosnih propusta. Istraživanja pokazuju da je 75% cyber napada usmereno upravo na web aplikacije.
Na koji način adekvatno zaštititi
web aplikacije kako bi bile
dostupne vašim klijentima 24/7?
Predstavljamo vam Sky WAF servis.
Sky WAF na siguran i pouzdan način
štiti vaše web aplikacije i servise
od različitih vrsta i izvora napada.
Sky Express vam omogućava da primenom našeg Sky WAF servisa
centralizujete odbranu i nadzor vaših web aplikacija, kao i:
Centralizovano kontrolišete celokupan web saobraćaj i pristup web serverima i aplikacijama, pokrivajući i definišući svaki sloj komunikacije, a takođe smanjujući operativne troškove..
Sky Express instalira, konfiguriše i upravlja WAF servisom, odnosno celokupnom konfiguracijom i instalacijom WAF sistema, obezbeđujući njegovu neometanu funkciju - bez operativnih prekida u radu vaših web aplikacija.
Usklađenost sa regulatornim zahtevima, dok se istovremeno stepen i obim zaštite definišu na nivou pojedinačnih web aplikacija.
Beleženje svih događaja i radnji na zaštićenim web aplikacijama, sa detaljima o dozvoljenom i blokiranom web saobraćaju, čime se održava nadzor i kontrola poslovnih web aplikacija
Poslovne web aplikacije i usluge vrše obradu samo validnog saobraćaja, odnosno samo autorizovanih korisnika i podataka, čime se poboljšavaju performanse i dostupnost web aplikacija.
wfff

Koje su funkcionalnosti našeg Sky WAF servisa?

• Odbrana od poznatih vektora napada sa OWASP liste; • Filtriranje web zahteva; • Kontrola pristupa aplikacijama; • Dinamičke white i black liste; • Policy learning; • Rate limit i DoS zaštita; • HTTP(S) reverse-proxy; • High Availability i Load Balancing• Threat Intelligence; • API zaštita; • Authentication Enforcement; • Zaštita MS aplikacija; • Anti-bot zaštita;

Šta uključuje Sky WAF?

Platformu za pružanje servisa
WAF servis se uspostavlja primenom pouzdane sigurnosne hardverske platforme, u HA režimu. Lokacija same platforme je fleksibilna – može biti na vašoj lokaciji, u data centru ili implementirana kao virtuelna Cloud platforma. HA režim omogućava neprekidnu dostupnost web aplikacija u slučaju otkaza neke hardverske komponente.
24×7 nadzor i podršku
Naši iskusni i sertifikovani inženjeri vrše proaktivni nadzor vašeg WAF sistema, obezbeđuju vam implementaciju i konfiguraciju WAF servisa koja je u skladu sa vašim sigurnosnim polisama i procesima.
Korisnički portal
Portal tehničke podrške vam je dostupan 24×7, kako biste putem njega mogli da nam prijavljujete potrebu za izmenom konfiguracije ili parametara servisa, potrebu za našom podrškom, kao i da pratite status aktivnih zahteva.
App security & compliance
Zaštita od Layer 7 & Zero Day napada, OWASP Top 10, SQL Injection, DDoS attacks, Cross-Site Scripting…
Ekspertska zaštita
Eliminisanje potrebe za internim resursima koji bi upravljali kompleksnom WAF zaštitom, ubrzavanje implementacije sigurnosnih politika i umanjenje operativnih troškova.
Ažurna zaštita
Automatska primena WAF upgrade-a i patch-eva.

Kome je SKY WAF namenjen?

• Internet provajderima
• Hosting provajderima
• Bankama
• Osiguravajućim kompanijama
• Zdravstvenom sektoru
• Online kladionicama
• Internet shop-ovima
• Javnom sektoru
Dakle, svim organizacijama / kompanijama / preduzećima koje za svakodnevno poslovanje koriste aplikacije.
Ne čekajte da posao stane, dozvolite IT security ekspertima da vam pomognu,
kontaktirajte nas na mssp@sky-express.rs i zakažite konsultacije.