SKY TEST DATA privacy

SKY TEST DATA privacy

Tokenizacija podataka za testiranje

GDPR i mnogi drugi slični zakoni širom sveta su trajno promenili način na koji je dozvoljeno rukovanje ličnim podacima. Prilikom testiranja funkcionalnosti određene aplikacije, testeri imaju pristup i informacijama koje sadrže lične podatke – što predstavlja kršenje važećih zakona o zaštiti podataka.

Kako omogućiti testiranje aplikacija u skladu sa zakonom na efikasan način i pritom uštedeti vreme i resurse?
Jedinstveno rešenje koje nudimo je tokenizacija postojećih podataka. Tokenizacija je proces zamene stvarne vrednosti sa fiktivnom, s tim što su obe vrednosti identično formatirane. Ovo omogućava bezbedno rukovanje podacima, bez promena u postojećem softveru i takođe je ključ za lako generisanje bezbednih testnih podataka od osetljivih (ličnih) podataka.

Tri jednostavna koraka za kreiranje usklađenih test podataka

Definišite unutar postojeće baze podataka koji podaci su lični i koje je potrebno tokenizovati. Izaberite odgovarajući format podataka.
arrow-news
Tokenizujte podatke u bazi, odnosno zamenite sve lične podatke lažnim, ali u identičnim formatiranim vrednostima.
arrow-news
Novokreirane vrednosti podataka su njihove važeće zamenske vrednosti, koje se mogu odmah koristiti za testove.

Šta omogućava SKY TEST DATA privacy?

Generisanje test podataka u skladu sa propisima o zaštiti podataka
Konzistentnost testnih podatka u svim sistemima – u bazama podataka, aplikacijama, CSV fajlovima i web interfejsima.
Tokenizaciju samo osetljivih podataka, na nivou pojedinačnih kolona u bazi, primenom predefinisanih ili custom token profila.
Nezavisnost – nisu potrebne nikakve promene u aplikacijama.
Usklađenost sa regulativama zahvaljujući testnim podacima koji su ispravno anonimizovani ili pseudonimizovani.
Generisanje test podataka u skladu sa propisima o zaštiti podataka
Konzistentnost testnih podatka u svim sistemima – u bazama podataka, aplikacijama, CSV fajlovima i web interfejsima.
Tokenizaciju samo osetljivih podataka, na nivou pojedinačnih kolona u bazi, primenom predefinisanih ili custom token profila.
Nezavisnost – nisu potrebne nikakve promene u aplikacijama.
Usklađenost sa regulativama zahvaljujući testnim podacima koji su ispravno anonimizovani ili pseudonimizovani.
Kome je SKY TEST DATA privacy namenjen?
Sky TEST DATA privacy servis je namenjen svim IT profesionalcima koji se u svom radu susreću sa razvojem aplikacija koje koriste lične podatke.
Korišćenjem našeg servisa, timovi za razvoj i testiranje aplikacija dobijaju podatke u odgovarajućem formatu bez uvida u lične podatke a u skladu sa zakonima o zaštiti lični podataka.